Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1994-

Finspångs Finska Pensionärsförening

Finspångin Suomalaisten Eläkeläisyhdistys Aura

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: Finspång

Socken: Risinge

Ort: Finspång

Föreningar
År saknas

KYRKANS UNGDOM, ÖSTRA ENEBY

VERKSAM.

Kod: 11/A Svenska kyrkan

Kommun: NORRKÖPING

Socken: ÖSTRA ENEBY

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
År saknas

KYRKANS UNGDOM, ÅSBO

Kod: 11/A Svenska kyrkan

Kommun: BOXHOLM

Socken: ÅSBO

Ort: ÅSBO

Föreningar
År saknas

KYRKANS UNGDOM, S:T OLAI

VERKSAM.

Kod: 11/A Svenska kyrkan

Kommun: NORRKÖPING

Socken: S:T OLAI

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
År saknas

KYRKANS UNGDOM, S:T JOHANNES

VERKSAM.

Kod: 11/A Svenska kyrkan

Kommun: NORRKÖPING

Socken: S:T JOHANNES

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1910-

SÖDERKÖPINGS ANDELSFRUKTTORKERI FÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: SÖDERKÖPING

Socken: SÖDERKÖPING

Ort: SÖDERKÖPING

Föreningar
1890-1909

IOGT LOGEN 1607 BOTVID, FINSPÅNG

Protokoll 1890-1906, Övriga handlingar 1900-1909

Kod: 09/A IOGT, IOGT-NTO

Kommun: FINSPÅNG

Socken: FINSPÅNG

Ort: FINSPÅNG

Arkiverat: F

Föreningar
1892-

BOXHOLMS RÖSTRÄTTSFÖRENING

STADGAR 1892.

Kod: 10 Politiska organisationer

Kommun: BOXHOLM

Socken: EKEBY

Ort: BOXHOLM

Inventerat: 1

Föreningar
År saknas

BJÖRSÄTERS RÖSTRÄTTSFÖRENING

ÖD 1/7 1895

Kod: 10 Politiska organisationer

Kommun: LINKÖPING

Socken: BJÖRSÄTER

Ort: BJÖRSÄTER

Föreningar
År saknas

MJÖLBY-SKÄNNINGE REUMATIKERFÖRENING

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MJÖLBY

Föreningar
1983-

MJÖLBY DIABETESFÖRENING

20/3-1983.

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MJÖLBY

Föreningar
-1852

LILLA ALLMÄNNA LÅDAN

NT 10/2-1841, 5/2-1845. KÄLLA: NT 11 FEBR 1852.

Kod: 06/C Sjuk- och begravningskassor

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING