SÖDERKÖPINGS ANDELSFRUKTTORKERI FÖRENING U.P.A.

SÖDERKÖPINGS ANDELSFRUKTTORKERI FÖRENING U.P.A.

Kommun

SÖDERKÖPING

Socken

SÖDERKÖPING

Ort

SÖDERKÖPING

Årtal

1910-