Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1906-

ÖG. LANDTM LOKALFÖR I JONSBERGS SOCKEN OCH JONSBERGS STATION M.B.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: JONSBERG

Ort: JONSBERG

Föreningar
År saknas

DHR TRANÅSAVDELNINGEN

HANDLINGARANA FÖRVARAS AV JÖNKÖPINGS LÄNS FOLKRÖRELSEARKIV SOM ÄVEN ANSVARAR FÖR GALLRING, VÅRD ETC..

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: YDRE

Socken: SUND

Ort: ÖSTERBYMO

Föreningar
1917-1987

CENTERN I ASBY

Kod: 10/C Centerpartiet

Kommun: YDRE

Socken: ASBY

Ort: ASBY

Inventerat: 1

Föreningar
1983-

FINSKA PENSIONÄRSFÖRENINGEN OTAVA

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: MOTALA

Ort: MOTALA

Inventerat: 1

Föreningar
1920

IOGT UNGDOMSLOGEN VÅRSOL 1762

Kod: 09/A IOGT, IOGT-NTO

Kommun: NORRKÖPING

Socken: KVILLINGE

Ort: GRAVERSFORS

Arkiverat: Q

Föreningar
1938-

KÄTTILSTAD, HÄGERSTAD MEJERIFÖRENING U.P.A.

27/12-1938.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: KINDA

Socken: KÄTTILSTAD

Ort: KÄTTILSTAD

Föreningar
1918-1958

SVENSKA SÅGVERKSINDUSTRIARBETAREFÖRBUNDET AVD 282, YXVIKEN

Uppgått i Svenska Träarbetareförbundet avd 574, Yxviken.

Kod: 01/A LO och SAC

Kommun: FINSPÅNG

Socken: RISINGE

Ort: YXVIKEN

Arkiverat: F

Föreningar
1968-1995

RIPPESTORPS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

protokoll 1968-1995, övriga handlingar 1968-1994

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: FINSPÅNG

Socken: RISINGE

Ort: RIPPESTORP

Arkiverat: F

Föreningar
1897-1950

LOTORPS MISSIONSFÖRENINGS UNGDOMSFÖRENING SENAPSKORNET

protokoll 1897-1908, övriga handlingar 1903-1950

Kod: 11/C Svenska Missionsförbundet

Kommun: FINSPÅNG

Socken: RISINGE

Ort: LOTORP

Arkiverat: F

Föreningar
1931-1977

VRETA KLOSTERS BLÅBANDSFÖRENING

protokoll 1953-1969, övriga handlingar 1931-1977

Kod: 09/C Blå band, Vita Bandet

Kommun: LINKÖPING

Socken: VRETA KLOSTER

Ort: VRETA KLOSTER

Föreningar
1967-1987

VRETA KLOSTER SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING

protokoll 1967-1983, övriga handlingar 1967-1987

Kod: 10/D Socialdemokraterna

Kommun: LINKÖPING

Socken: VRETA KLOSTER

Ort: VRETA KLOSTER

Föreningar
1954-1973

VRETA KLOSTER SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUNS SYCIRKEL

Kod: 10/D Socialdemokraterna

Kommun: LINKÖPING

Socken: VRETA KLOSTER

Ort: VRETA KLOSTER