Styrelse & personal

Vi har en anställd länsarkivarie, en arkivarie samt en styrelse som är brett sammansatt och består av tio ledamöter, varav nio ordinarie, en suppleant och länsarkivarien som adjungerad.

Personal

Sofia Lentini

Arkivarie 070 612 28 90 sofia@arkivost.se

Styrelse

Östergötland-Holavedens folkdansring

Ann-Kristin Eriksson

Ordförande angriweri@gmail.com

Albin Lindqvist

Länsarkivarie adjungerad albin@arkivost.se
Åtvidabergs kommun

Roy Andersson

Vice ordförande roy.andersson@atvidaberg.se
Studieförbundet Bilda Östergötland

Mia Sandell

Andre vice ordförande uppdrag@miasandell.com
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Charles Eriksson

Styrelseledamot
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre

Carl-David Söderback

Styrelseledamot
Östergötlands museum

Jim Löfgren

Styrelseledamot
Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen

Lisbeth Engdahl

Styrelsesuppleant
Kristdemokraterna i Östergötland

Per Larsson

Styrelseledamot
Socialdemokraterna

Göran Fältgren

Styrelsesuppleant

Valberedning

Centerpartiet i Östergötland

Roger Sandström

Sammankallande roger.sandstrom@centerpartiet.se