Styrelse & personal

Vi har en anställd länsarkivarie samt en styrelse som är brett sammansatt och består av 10 ledamöter, varav 8 ordinarie, 2 suppleanter och länsarkivarien som är adjungerad.

Personal

Albin Lindqvist

Länsarkivarie 070 990 1221 albin@arkivost.se

Styrelse

Östergötland-Holavedens folkdansring

Ann-Kristin Eriksson

Ordförande angriweri@gmail.com

Albin Lindqvist

Länsarkivarie adjungerad albin@arkivost.se
Åtvidabergs kommun

Roy Andersson

Vice ordförande roy.andersson@atvidaberg.se
Östergötlands museum

Jim Löfgren

Styrelseledamot
Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv

Charles Eriksson

Styrelseledamot
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre

Carl-David Söderback

Styrelseledamot
Studieförbundet Bilda Östergötland

Mia Sandell

Styrelseledamot
Centerpartiets Ungdomsförbund

Erik Lambot

Styrelseledamot
Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen

Lisbeth Engdahl

Styrelsesuppleant
Kristdemokraterna i Östergötland

Per Larsson

Styrelseledamot
Vänsterpartiet i Östergötland

Dag Källman

Styrelsesuppleant

Valberedning

Centerpartiet i Östergötland

Roger Sandström

Sammankallande roger.sandstrom@centerpartiet.se