Styrelse & personal

Vi har en anställd länsarkivarie, en arkivarie samt en styrelse som är brett sammansatt och består av tio ledamöter, varav nio ordinarie, en suppleant och länsarkivarien som adjungerad.

Personal

Albin Lindqvist

Länsarkivarie / Föräldraledig 50 % 0709 90 12 21 albin@arkivost.se

Paola Svensson

Arkivassistent 070 612 2890 paola@arkivost.se

Styrelse

Mia Sandell

Ordförande mia.sandell@arkivost.se
Åtvidabergs kommun

Roy Andersson

Styrelseledamot roy.andersson@brukskultur.se
Östergötland-Holavedens Folkdansring

Ann-Kristin Eriksson

Styrelseledamot
Linköpings Universitet

Sofia Gustafsson

Styrelseledamot
Centerpartiet Östergötland

Madelaine Johansson

Styrelseledamot
Östergötlands museum

Jim Löfgren

Styrelseledamot
Kristdemokraterna i Östergötland

Per Larsson

Styrelseledamot
Miljöpartiet

Margareta Fransson

Styrelseledamot

Valberedning

Centerpartiet i Östergötland

Roger Sandström

Valberedningen valberedning@arkivost.se
Bildningsförbundet Östergötland

Peter Frejhagen

Valberedningen sammankallande valberedning@arkivost.se

Claes Westling

Valberedningen valberedning@arkivost.se