Brandförsäkringar

Gamla brandförsäkringar är ett spännande källmaterial för den som är intresserad av byggnaders historia. I försäkringarna finns detaljerade uppgifter om bl.a. byggnaders storlek, takbeklädnad, eldstäder och inventarier. I vissa fall även byggnadsår.

Här hittar du register över historiska brandförsäkringar för ett stort antal av Östergötlands äldre byggnader. De är ordnade sockenvis och därefter alfabetiskt. Östergötlands Brandstodsbolag bildades 1841 och de registrerade försäkringsbreven omfattar perioden 1850-talet till 1960-talet. Brandförsäkringarna ingår i Länsförsäkringar Östgötas arkiv som förvaras i vår depå för näringslivsarkiv i Åtvidaberg. Från 2010 driver vi ett omfattande registreringsprojekt för att öka sökbarheten och nya register över socknar fylls på successivt. Vi förvarar Länsförsäkringar Östgötas historiska arkiv som i stor utsträckning utgörs av äldre försäkringar, motsvarande cirka 200 hyllmeter. Länsförsäkringar Östgöta bilades som Östgöta Brandstodsbolag bildades 1841 och de registrerade försäkringar omfattar perioden 1850-talet till 1960-talet. Under åtta år fram till 2019 har vi registrerat samtliga försäkringar så det går att söka på byggnaders namn och på försäkringstagare. Registren är ordnade sockenvis och därefter alfabetiskt.

Kontakt

Om du hittar en intressant försäkring i registret kan du sedan kontakta Roy Andersson på Brukskultur Åtvidaberg. Han sköter vår depå för näringslivsarkiv och ser till att förbereda inför ditt forskarbesök. I mån av tid kan uppdragsforskning även utföras. Roy finns på roy.andersson@atvidaberg.se och 0120-350 68.

Register

Tryck på nedanstående sockennamn för respektive register som en PDF-fil. Observera att socknarna Gärdserum, Hannäs, Tryserum och Östra Ed inte finns med eftersom de före 1971 tillhörde Kalmar län.

Tips! Tryck Ctrl och F för att få fram en sökruta i respektive PDF-fil.