Skriftserie

Sedan 1989 ger vi ut en egen skriftserie som handlar om arkiv och lokalhistoria. Alla nummer har finansierats av både oss och externa medel. Vi har också medverkat till och gett ut andra skrifter. Se en lista på våran skriftserie här.

Skriftserielista

Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar i Östergötland

Östergötlands Arkivförbunds skriftserie nr. 20, 2013, red. Albin Lindqvist. Slutsåld.

Gåramålarens naiva mystik: Gåramålningar från Östergötland handlar om målningar på jus och gårdar. Egentligen är målningarna inte särskilt mystiska utan tvärtom väldigt jordnära. Men mystiken kring utövarna, gåramålarna är desto större. Ofta var de vagabonder som ibland rörde sig över stora områden och är svåra att finna i arkiven.

Den här boken är resultatet av Östergötlands Arkivförbunds inventering av målningar som föreställer torp, gårdar, villor, fabriker, affärer och ibland hela byar. Vårt arbete har i första hand fokuserat på de lokala motiven och gåramålningarna ger oss en bild av framförallt landsbygdens bebyggelse. Vi menar att gåramålningarna är en del av gårdsarkiven.

Följ med på en färgsprakande resa till en svunnen tid som tar sin början i 1800-talets senare decennier och fortsätter fram på 1900-talet. Gåramålningarnas ibland tillrättalagda verklighet och kanske inte helt korrekta perspektiv bär ändå med sig stora kulturhistoriska värden som vi vill sprida med den här boken.

Fattigvården i Gammalkil 1717-1828 under tre kyrkoherdars tid
ÖLFA 25+ Östergötlands Arkivförbund 1984-2010
Höstdagböcker
Sagan om de Vita Tu och Den Svarta Madonnan
Den gamla kistan
Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv
Min historia
Ett arkivfynd från 1700-talet
En betraktelse över arkiv
Gate upp och gate ner: Folkminnen från Norrköping
Immigranter i Östergötland: Förr och nu
Om dagböcker: Dagböcker i allmänhet och i Östergötland i synnerhet
Immigranternas kulturarv: Projekt Norrköping
Norrköpings Naturhistoriska Förening 1861-1963
Valdemarsviks kommuns föreningsliv: Historia och register
Åtvidabergs kommuns föreningsliv: Historia och register
Rösträtt och hallon: Den östgötska rösträttsrörelsen
Mjölby kommuns föreningsliv: Historia och register
Åsikter om livet En diskussionsklubb 1913-1916

Urval av andra publikationer

Lathund för att söka i arkiv i Östergötland
Biblioteks – och Arkivguide över lokalhistoriskt material i Östergötlands län
Alla tiders idrott i Norrköping
Att sköta en förenings arkiv

Börje Hjorth

Länk till PDF

Arkiv i Östergötland, arkivguide

Östergötlands Arkivförbund, 2001.

Information om arkivbeståndens tillgänglighet.

De statliga och kommunala arkiven är tillgängliga för forskning på offentlighetsprincipens grund, med de inskränkningar som kan följa enligt sekretesslagen. Deponerade enskilda arkiv är tillgängliga i den omfattning som bestämts av deponenten (normalt utan förbehåll), medan till arkiven skänkta enskilda arkiv är tillgängliga på samma sätt som de statliga och kommunala arkiven.

Mannen på järnskölden: Så forskar du och hittar i arkiven i Östergötland

Börje Hjort, 1993

Den här boken skall i första hand vara en handledning för gymnasieelever som skall göra sitt obligatoriska specialarbete, främst i ämnena historia eller samhällskunskap, men den vänder sig också till studiecirklar inom studieförbunden och intresserade privatpersoner som forskar och kanske gör skrifter eller utställningar i historia. Boken berättar hur man använder arkiven och det finns också en handledning i hur man gör ett specialarbete, en uppsats. Boken innehåller också en presentation av länets arkivinstitutioner, museer och bibliotek som förvarar arkiv. Vi hoppas att boken skall vara till praktisk nytta för skolungdom soh andra intresserade samt att den skall stimulera till intresset för att forska i arkiven.

Norrköpings arbetarrörelses historia. En populärvetenskaplig framställning

Börje Hjort, Jan Nordström, 1989.

Många böcker har genom åren skrivits om Norrköping – men ingen som skildrar stadens arbetarrörelse och dess historia. Detta trots att arbetarrörelsen nu under lång tid satt sin prägel på Norrköping.

Den här skriften syftar till att avhjälpa den bristen. Den tar upp socialdemokratin och dess olika organisationer, liksom arbetarrörelsens övriga grenar. Boken är populärvetenskapligt hållen och sträcker sig från 1843 och fram till 1970.

Om pionjäråren med dess kamp för föreningsrätt och demokrati fram till 1920, då socialdemokratin tog makten i stadens styrande organ, skriver Börje Hjort, Östergötlands Läns Folkrörelsearkiv.

Bokens andra del handlar om den fortsatta utvecklingen med obrutet socialdemokratiskt maktinnehav under årtionden som förvandlade Norrköping. För den delen svarar Jan Nordström, till vardags journalist på Folkbladet.