Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1960-

ÖSTRA VIKBOLANDETS RÖDA KORSKRETS

Kod: 06/A Röda Korset

Kommun: NORRKÖPING

Ort: ÖSTRA HUSBY

Arkiverat: V

Föreningar
1945-74

GRÄNGES KORPORATIONSIDROTTSFÖRENING

Kod: 04/B Riksidrottsförbundet

Kommun: FINSPÅNG

Socken: RISINGE

Ort: FINSPÅNG

Arkiverat: F

Föreningar
1926-1947

SGU NR 163 UNGA KRAFTER

Kod: 09/A IOGT, IOGT-NTO

Kommun: VADSTENA

Ort: VADSTENA

Arkiverat: Z

Föreningar
År saknas

ORIENTERINGSKLUBBEN KOLMÅRDEN

KÄLLA: ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 40 ÅR.

Kod: 04/B Riksidrottsförbundet

Kommun: NORRKÖPING

Socken: KROKEK

Ort: KOLMÅRDEN

Föreningar
1909-

KOOPERATIVA FÖRENINGEN VIKING

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: VALDEMARSVIK

Socken: VALDEMARSVIK

Ort: VALDEMARSVIK

Föreningar
År saknas

ÖSTRA STENBY SLF- FÖRENING

Protokoll 1936-53. Övr. handl. 1947-55. 1 volym.

Kod: 14 Övriga organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: ÖSTRA STENBY

Ort: ÖSTRA STENBY

Inventerat: 1 Arkiverat: V

Föreningar
År saknas

VIKBOLANDETS SPF-FÖRENING

Protokoll 1994. Övr. handl. 1994. 1 volym.

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: NORRKÖPING

Inventerat: 1 Arkiverat: V

Föreningar
År saknas

SVENSKA LANTARBETARFÖRBUNDET AVD 230

Övr. handl. 1940-55.

Kod: 01/A LO och SAC

Kommun: NORRKÖPING

Socken: ÖSTRA NY

Ort: ÖSTRA NY

Inventerat: 1 Arkiverat: V

Föreningar
År saknas

PRO, MOTALA VÄSTER PENSIONÄRSFÖRENING

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
År saknas

PRO, MOTALA SUOMI PENSIONÄRSFÖRENINGEN

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
År saknas

PRO, MOTALA SUOMI

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
År saknas

PRO, MOTALA PENSIONÄRSFÖRENING

Kod: 14/B Pensionärsföreningar

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA