Näringslivsarkiv

Ursprungligen arbetade vi med föreningsarkiv, men 2001 breddades verksamheten till att också omfatta näringslivsarkiv. Därmed kom vi att omfatta alla typer av enskilda arkiv. Vi hyr en del av Facits gamla centralarkiv i Åtvidaberg som depå för företagsarkiv och det dagliga arbetet sker i samarbete med föreningen Brukskultur Åtvidaberg. Till oss kan företag vända sig och diskutera vilka möjligheter som finns för att deponera sina arkiv. 

Konsumarkiven

Sommaren 2014 mottog vi en stor leverans med handlingar från konsumtionsföreningar som varit verksamma i Östergötland. De hade samlats in på 1900-talet av Kooperativa Förbundet som förvarat handlingarna i Stockholm. Men nu är de åter i Östergötland och vi har under hösten arbetat med att ordna materialet. Förteckningarna kommer publiceras i systemet Arkivinformation. I december 2014 hade ordnings- och förteckningsarbetet kommit ungefär halvvägs.

Konsumarkiven förvaras i vår depå för näringslivsarkiv i Åtvidaberg. Än återstår arbete med att ordna och förteckna, men snart är antalet vita arkivboxar med ordnat material högre än antalet bruna.

Foto: Kjell Oskarsson, 2014-12-10.

Brandstodsbolagets arkiv

Vi förvarar ett stort material från Länsförsäkringar Östgöta som omfattar historiska försäkringsbrev för byggnader.  Sedan 2010 arbetar vi med att upprätta register så att försäkringarna går att söka efter husnamn och försäkringstagare. Länk till registren.

Bruksarkiv

I början av 1920-talet genomförde branschorganisationen Jernkontoret, under ledning av bergshistorikern Carl Sahlin, en inventering av bruksarkiv. Av de tre län som blev inventerade är Östergötland ett. Troligen är detta landets första inventering av enskilda arkiv och vi är mycket tacksamma för att just vårt län är inventerat. Vi har kopior av Jernkontorets inventering och en lista över vilka bruk den omfattar.

Försäkringsbrev ur Östergötlands Brandstodsbolags arkiv (Länsförsäkringar Östgöta).