Kulturarvspriset

Östergötlands Arkivförbund delar varje år ut ett kulturarvspris till en person eller organisation som engagerar sig ideellt för arkiv och kulturarv i Östergötland. Det kan vara synliggörande, bevarande, restaurering, tillgängliggörande, eller berättande och förmedling. Kulturarv kan vara både materiellt och immateriellt.Sedan 1991 delar vi ut ett pris, som numera heter Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris. Det består sedan 2023 av 10 000 kr och en graverad kristallvas. Östergötlands Arkivförbunds styrelse utgör juryn och beslut kan inte överklagas. Prisutdelningen sker vanligen på Arkivens dag, som varje år firas den andra lördagen i november.

Kulturarvspriset

Här kan du nominera en person eller organisation som är ideellt engagerad i kulturarv i Östergötland. Beskriv vad personen eller organisationen engagerar sig i och motivera varför den borde tilldelas Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris. Skicka in din nominering fram till den 31 augusti genom att fylla i formuläret.

Tidigare pristagare

2020 Jan-Erik Svenblad, Hällestad

Som en följd av Coronapandemin spelades prisutdelningen in på plats vid Doverstorp, u003ca href=u0022https://youtu.be/B4JTn8Hiq1ou0022u003ese filmen här (länk).u003c/au003ernrn2020 års Kulturarvspris tilldelas Jan-Erik Svenblad för hans insats som ordförande i Föreningen Doverstorps Flyktingläger. Föreningen arbetar med att dokumentera och förmedla historien av det som var ett av Sveriges största flyktingläger i samband med andra världskriget. Till Doverstorp utanför Finspång kom över 8000 personer att passera men idag finns bara ett fåtal lämningar kvar. Vi vill uppmärksamma Jan-Erik Svenblads viktiga arbete i en tid då nazismens avskyvärda härjningar tycks bli mer och mer ifrågasatt. Priset består av en vas av glas och utdelningen offentliggjordes under vårens Kulturarvsdag som ägde rum digitalt den 26 maj 2020.rnrnu003ca href=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2020/05/IMG_5475-1.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022size-medium wp-image-33717u0022 src=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2020/05/IMG_5475-1-300×225.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022225u0022 /u003eu003c/au003e u003cemu003eJan Erik Svenblad till höger tillsammans med länsarkivarie Albin Lindqvist och arkivförbundets ordförande Ann-Kristin Eriksson.u003c/emu003e

2019 Elisabeth Kihlberg, Ljungsbro
2018 Arne Ivarsson, Jönköping
2017 Carl-David Söderback

Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2017 års Kulturarvspris till Carl-David Söderback i Rejmyre. Genom priset vill Östergötlands Arkivförbund uppmärksamma Carl-Davids engagemang i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre där han inte minst är driven i arbetet med Reijmyre Glasbruks arkiv.rnrnCarl-David blev medlem i Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre 1978 och är sedan 2003 dess sekreterare. Han har bl.a. varit verksam som en av projektledarna då det föreningsdrivna Reijmyre glasmusum byggdes om. I arbetet med föreningens egna arkiv och samlingar är han en nyckelperson som bl.a. resulterat i att föreningen anslöt sig som medlemsarkiv i Östergötlands Arkivförbund.rnrnCarl-David är en av eldsjälarna som tar ansvar för Reijmyre Glasbruks arkiv och just nu pågår förberedande arbete inför en leverans till Östergötlands museum och Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena. Arbetet med glasbruksarkivet är av stor vikt och är inte bara en lokal angelägenhet för Rejmyre utan betydelsefullt för såväl regionen som nationellt.rnrnGenom Carl-Davids insatser bevaras och tillgängliggörs Rejmyres historia för kommande generationer. Han är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2017 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.rnrnPriset, som består av en glasklocka formgiven av Tyko Axelsson, delades ut av Östergötlands Arkivförbunds ordförande Peter Kristensson under Kulturarvsdagen i Gusum den 10 maj 2017.rnrnu003ca href=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2014/10/pris.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022size-medium wp-image-31626u0022 src=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2014/10/pris-300×225.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022225u0022 /u003eu003c/au003e Från vänster Carl-David Söderback och Peter Kristensson som överlämnade 2017 års Kulturarvspris.

2016 Gunbritt Monell, Horn

Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris 2016 har tilldelats Gunbritt Monell i Horn. Hon uppmärksammas för sina omfattande insatser för lokalhistorisk dokumentation i socknarna Horn och Hycklinge som bl.a. resulterat i över 40 böcker och skrifter.rnrnI nomineringen står bl.a. att läsa:rnu003cblockquoteu003e”Hon har i över 60 år varit en driven kraft för att lyfta socknarna Horns och Hycklinges historia, först som en av initiativtagarna till Horns hembygdsförening och numera inom föreningens efterträdare Södra Kinda Bygdegille.u0022rnrn”Hennes hängivna lokalhistoriska arbete har hittills resulterat i över 40 böcker och skrifter, både som egen författare, redaktör eller medarbetare. Däribland kan nämnas Dialektordbok från Kinda och bokserien Kindasocknarna Horn och Hycklinge i ord och bild. Gunbritt beskrivs som en engagerad person med stark historisk förankring i bygden.”rnrn”Gunbritts dokumentationsiver har bidragit till att sätta Horn och Hycklinge på kartan. Hon är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas hon 2016 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.”u003c/blockquoteu003ernPriset, som består av en glasklocka, delades ut av länsarkivarie Albin Lindqvist under Kulturarvsdagen i Vadstena onsdagen den 27 april.rnrnu003ca href=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2016/05/IMG_6651.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022size-medium wp-image-28533u0022 src=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2016/05/IMG_6651-300×200.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022200u0022 /u003eu003c/au003e u003cemu003e2016 års pristagare Gunbritt Monell och länsarkivarie Albin Lindqvist.u003c/emu003e

2015 Klas Johansson, Boxholm

Vid Kulturarvsdagen i Rimforsa den 9 april mottog Klas Johansson i Boxholm vårt kulturarvspris. På Bilderna syns förutom Klas även länsarkivarie Albin Lindqvist och arkivförbundets ordförande Peter Kristensson.rnu003ch3u003eNomineringen lyder:u003c/h3u003ernu003cblockquoteu003eu0022Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2015 års Kulturarvspris till Klas Johansson i Boxholm. Genom sitt hängivna lokalhistoriska arbete har han på ett förtjänstfullt sätt lyft Boxholms historia.u0022u003c/blockquoteu003ernKlas beskrivs som en fantastisk kraft som bl.a. digitaliserat och tillgängliggjort bilder genom webbplatsen u003ca href=u0022http://www.krafttaget.com/u0022u003ewww.krafttaget.comu003c/au003e som han tog initiativet till 2007. Utöver sin lokalhistoriska forskning beskrivs han om en sann naturälskare och han är också sysselsatt med andra kulturella aktiviteter.rnrnStyrkan med hans arbete är regelbundenheten och sedan 14 år ordnar han på vinterhalvåren s.k. söndagsturer som samlar folk på vandringar till olika platser i Boxholmstrakten där berättelser och historier förmedlas.rnrnKlas är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2015 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.rnrnu003ca href=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2016/05/IMG_6271b.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone size-medium wp-image-28538u0022 src=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2016/05/IMG_6271b-300×186.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022186u0022 /u003eu003c/au003e

2014 Karin Lagander, Vikbolandet

2014 årets pris delades ut vid Kulturarv Östergötlands vårträff på Cnema i Norrköping den 8 april och pristagare var Karin Lagander. Nomineringen lyder så här:rnrnKarin Lagander är född och uppvuxen på Klint i Kuddby socken på Vikbolandet och är aktiv släktforskare och hembygdsforskare. Karin lägger ett stort arbete på att dokumentera arbetet med restaureringen av det gamla gästgiveriet i Fristad Tåby. Hon har under många år följt arbetet och fotograferat vad arbetet och hela tiden publicerat det i rapporter som skickas runt likt ett lokalt nyhetsblad.rnrnFörutom arbetet kring Fristad har hennes intresse även gett sig uttryck i ett engagemang kring Vikbolandets arkiv- och historieförenings verksamhet. Utöver rent arkivarbete med att ordna- och förteckna arkiv forskar hon också kring möbeltillverkare på Vikbolandet och dokumenterar byggnader under förvandling.rnrnEtt av hennes specialintressen är äldre tapeter. I Fristad gästgiveri har hon skalat bort lager efter lager och dokumenterat upp till 20 tapeter från en och samma vägg. Det har resulterat i mängder av fragment, noggrant dokumenterade i pärmar och med bilder.rnrnKarin är en eldskäl som förtjänar att uppmärksammas genom att tilldelas Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris för 2014.rnu003cdiv class=u0022at-below-post-page addthis_default_style addthis_toolbox u0022 data-title=u00222014 års kulturarvspristagare – Karin Laganderu0022 data-url=u0022http://www.ostergotlandsarkivforbund.se/verksamhet/olfa-och-kulturarvspriset/2014-ars-kulturarvspristagare-karin-lagander/u0022 data-description=u0022Karin Lagander i Fristad gästgiveri. Foto: Lars-T Jacobsson.rnrn2014 årets pris delades ut vid Kulturarv Östergötlands vårträff på Cnema i Norrköping den 8 april och pristagare var Karin Lagander. Nomineringen lyder så här:rnrnKarin Lagander är född och uppvuxen på Klint i Kuddby socken på Vikbolandet och är aktiv släktforskare och hembygdsforskare. Karin läggeru0022u003ernu003cdiv class=u0022atclearu0022u003eu003ca href=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2014/10/norrkoping_20_14.jpgu0022u003eu003cimg class=u0022alignnone size-medium wp-image-20585u0022 src=u0022https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2014/10/norrkoping_20_14-300×197.jpgu0022 alt=u0022u0022 width=u0022300u0022 height=u0022197u0022 /u003eu003c/au003eu003c/divu003ernu003cdivu003ernrnu003cemu003eKarin Lagander i Fristad gästgiveri. Foto: Lars-T Jacobsson.u003c/emu003ernrnu003c/divu003ernu003c/divu003e

2013 Ola Lönnqvist, Söderköping
2012 Hans Rydberg, Boet, Ödeshög
2011 Barbro Behrendtz, Ljungsbro
2010 Gunnar Peterson, Jonsberg
2009 Jan-Eric Karlström, Linköping
2008 Ing-Marie Wallin, Kinda
2007 Annika Johansson, Ulrika
2006 Lasse Strandh, Linköping
2005 Eivor Sandberg, Vånga
2004 Svante Kolsgård, Åtvidaberg
2003 Margaretha Engman, Norrköping
2002 Maj-Britt Löfgren, Kvillinge
2001 Ann-Marie Hagelin, Linköping
2000 Ralph Löfstedt, Motala
1999 Lennart Samuelsson, Finspång
1998 Olle Ohlsson, Vikbolandet
1997 Britta Molin, Boxholm
1996 Yngve Fransson, Norrköping
1995 Erik Larsson, Kvillinge
1993 Karl-Erik Hertzman, Söderköping
1992 Thure Nilsson, Linköping
1991 Inga-Lill Canderskog, Norrköping
2023 Anders Liljegren, Norrköping