Om oss

Östergötlands Arkivförbund är en ideell förening som arbetar med att samordna enskilda arkiv i länet. Våra medlemmar är föreningar, företag, distrikts- och arkivorganisationer som förvarar enskilda arkiv.

Verksamheten idag

Östergötlands Arkivförbund arbetar idag med att samordna samtliga enskilda arkiv i länet. Vi samarbetar med både föreningar, företag, privatpersoner, arkivinstitutioner, bibliotek och museer. Vi har ett regionalt uppdrag att se till att de enskilda arkiven sparas, bevaras och tillgängliggörs.

Historik

Vår förening grundades i november 1984 i syfte att samordna folkrörelsearkiven i länet. Dessa fanns i Norrköping, Linköping, Motala, Finspång och Kvillinge. På den tiden saknade flera kommuner lokala arkiv och inga av arkiven hade personal med arkivkompetens. Av den anledningen anställdes en arkivarie i vår förening som arbetade i linje med föreningens syfte. Vid starten hade föreningen 20 medlemsorganisationer och fem lokala arkiv. Sedan dess har antalet medlemmar vuxit, och fortsätter att växa.

De som har varit anställda som länsarkivarier på föreningen är följande:

  • Börje Hjort: 1985-2013.
  • Albin Lindqvist: 2012-idag.

Namn och verksamhetsområde

Östergötlands Arkivförbund har bytt namn ett flertal gånger sedan starten 1984. Detta har skett då verksamhetens innehåll har breddats, och det har funnits en vilja att namnet speglar vad vår ideella förening gör. Nedan finns en lista på våra tidigare, och vårt nuvarande, namn samt verksamhetsområden:

  • Östergötlands läns Folkrörelsearkiv, förkortat ÖLFA, 1984-1992: Fokus på folkrörelsearkiv.
  • Östergötlands Föreningsarkiv, 1993-2000: Fokus på föreningsarkiv i bred bemärkelse.
  • Östergötlands Arkivförbund, 2001-idag: Fokus på samtliga enskilda arkiv, samt en breddning mot ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer.