Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1924-1956

NORRKÖPINGS MOTORKLUBB

Norrköpings Motorklubb bildades 1/1-1935.

Kod: 04/B Riksidrottsförbundet

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Arkiverat: N

Föreningar
1965-1990

MANTORP CUF

Protokoll 1981, övriga handlingar 1965-1990

Kod: 10/C Centerpartiet

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MANTORP

Arkiverat: C

Föreningar
År saknas

STUDIEFRÄMJANDET, KISA

Kod: 12 Studieorganisationer

Kommun: KINDA

Socken: KISA

Ort: KISA

Föreningar
År saknas

STUDIEFRÄMJANDET, GRYT

Kod: 12 Studieorganisationer

Kommun: VALDEMARSVIK

Socken: GRYT

Ort: GRYT

Föreningar
1905-

STUDIEBIBLIOTEKET 3024 BYNGSBO

Kod: 12 Studieorganisationer

Kommun: VALDEMARSVIK

Socken: RINGARUM

Ort: BYNGSBO

Inventerat: 1

Föreningar
1936-

NORRKÖPINGS BILÄGARES INKÖPSFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
År saknas

HGF TROJENBORG 2

Kod: 14 Övriga organisationer

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MJÖLBY

Föreningar
1973-

NORRKÖPING-VIKBOLANDSKRETSEN AV CENTERNS UNGDOMSFÖRBUND

SAMMANSLAGNING AV NORRKÖPINGSKRETSEN OCH VIKBOLANDSKRETSEN.

Kod: 10/C Centerpartiet

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Arkiverat: N

Föreningar
År saknas

HANDELSSOCIETETENS HERRAR

KÄLLA:NT 1842.

Kod: 14 Övriga organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1926-

BF SOLID U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1939-

FASTIGHETSFÖRENINGEN HOLLAND U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1947-

FASTIGHETSFÖRENINGEN HILLEBARD U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING