Bli medlem

Behöver du hjälp med att ordna och förteckna arkiv? Eller har din förening eller företag historiskt material ni vill deponera?Välkommen att bli medlem hos oss!

Du och din organisation är en del av ett historiskt sammanhang. Samtidigt är du och din organisation ensam i sitt slag. Det är viktigt att kunna berätta om sin historia liksom att hitta rätt information snabbt och enkelt. Som medlem i Östergötlands Arkivförbund förvarar du din organisations arkiv på ett tryggt sätt och har möjlighet att tillgängliggöra källmaterial för forskning. Vi har två typer av medlemmar, dels organisationer verksamma i Östergötland, s.k. distriktsmedlemmar, och arkiv som förvarar enskilt material, s.k. medlemsarkiv. Medlemsarkiv erbjuds konsulethjälp och dess personal inbjuds till samverkansträffar. Östergötlands Arkivförbund är ett politiskt obundet arkiv där den lilla och den stora organisationen, intressegrupper, företag, enskilda personer från hela Östergötlands civila sektor är välkomna som medlemmar.

Vi kan erbjuda våra medlemmar:

  • Rådgivning i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor
  • Ordning och reda
  • Trygg förvaring och bevarande efter Riksarkivets normer
  • Inköp av arkivmaterial till inköpspris
  • Deponerade arkivhandlingar blir ordnade, förtecknade och tillgängliga
  • Inbjudan till kurser samt förmåner vid arkivförbundets program- och föredragsverksamhet.

Ytterligare förmåner och möjligheter som medlem finns under Medlemsservice och Personalträffar.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift inbetalas på bankgiro: 5507-2169

Typ av arkivAvgift
Regional- eller distriktsorganisation500 kr/år (ingår en hyllmeter)
Medlemsarkivkostnadsfritt

Bli medlem

Som medlemsarkiv i Östergötlands Arkivförbund hjälper vi er att marknadsföra ert arkivmaterial. 

Dessutom hjälper vi er att komma igång med ordnings- och förteckningsarbete samt bistår med fackkompetens. Ni bjuds in till kurser och personalträffar samt har möjlighet att köpa förvaringsmaterial genom oss till inköpspris. Eftersom vi har ett regionalt uppdrag så är medlemsskap för arkiv kostnadsfritt. Det enda vi begär tillbaka är statistik som rör arkivens användande m.m.