Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1992-

HEM OCH SKOLA, NORMLÖSA

17/8-1992.

Kod: 14/A Hem och skola

Kommun: MJÖLBY

Socken: NORMLÖSA

Ort: NORMLÖSA

Föreningar
1972-

HEM OCH SKOLA, MOTALA SÖDRA

Kod: 14/A Hem och skola

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
1908-

KISA KOOPERATIVA HANDELSFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: KINDA

Socken: KISA

Ort: KISA

Föreningar
1924-

KISA HUSHÅLLSFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: KINDA

Socken: KISA

Ort: KISA

Föreningar
1954-1976

UNGA ÖRNAR, LINKÖPINGSKRETSEN

PROTOKOLL.

Kod: 13/B Unga Örnar

Kommun: LINKÖPING

Socken: LINKÖPING

Ort: LINKÖPING

Arkiverat: L

Föreningar
1917-

MOTALA STRÖMS REGLERINGSSAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Arkiverat: O

Föreningar
1942-

MOTALA SOCKENS VILLAÄGARFÖRENINGS SAMKÖPSFÖRENING U.P.A.

9/11-1942. EV 20/7-1945.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
1918-

KARLSHOFS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1921-

KARLSHOFS BYGGNADSFÖRENING

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1936-

ÖRBERGA M.FL. SOCKNARS HINGSTFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: VADSTENA

Socken: ÖRBERGA

Ort: ÖRBERGA

Föreningar
1943-

ÖRBERGA ELEKTRISK BYGGNADSFÖRENING U.P.A.

13/9-1943.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: LINKÖPING

Socken: KAGA

Ort: ÖRBERGA

Föreningar
1941-

ÖNNEBO ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: MJÖLBY

Socken: VÄSTRA HARG

Ort: ÖNNEBO