Föreningar

Vill man veta vilka föreningar som funnits och finns i Östergötland, finns här en databas över föreningar. I den får man veta om föreningen inventerats eller arkiverats och vilken tidpunkt den bildades. Här finnes också en stor databas över alla arkiverade föreningsarkiv i Östergötland (enskilda arkiv).

Här får man tidsbesked om föreningens protokoll och övriga handlingar, antal volymer och var handlingarna förvaras. Östergötlands Arkivförbund har ett 40-tal medlemsarkiv, varav drygt hälften innehåller föreningsarkiv. De är spridda över hela länet. Se Östergötlands Arkivförbunds hemsida för adresser och tel. Fråga gärna Östergötlands Arkivförbund om råd. (011-122890) Detta material sträcker sig från 1880-talet fram till idag.

Avancerad sökning

Föreningar
1948-

RÖDA KORSET, VALKEBO NORRA

Kod: 06/A Röda Korset

Kommun: LINKÖPING

Socken: LINKÖPING

Ort: LINKÖPING

Föreningar
1916-

RÖDA KORSET, VADSTENA

Kod: 06/A Röda Korset

Kommun: VADSTENA

Socken: VADSTENA

Ort: VADSTENA

Föreningar
År saknas

IOGT UNGDOMSLOGEN 13

Kod: 09/A IOGT, IOGT-NTO

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MJÖLBY

Inventerat: 1

Föreningar
År saknas

ÅTVIDABERGS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRENING

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: ÅTVIDABERG

Socken: ÅTVID

Ort: ÅTVIDABERG

Föreningar
År saknas

VÄSTRA ÖSTERGÖTLANDS ASTMA- ALLERGIFÖRENING

LOKALAVD AV RIKSFÖRBUNDET MOT ASTMA- ALLERGI (RmA), SOM BILDADES 1956 OCH GER UT TIDNINGEN ALLERGIA.

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: MOTALA

Socken: MOTALA

Ort: MOTALA

Föreningar
År saknas

UNGDOMSKLUBBEN DUNS

Kod: 05 Handikapporganisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING

Föreningar
1951-1966

ABF, ÖSTRA VIKBOLANDET

Kod: 12/C ABF

Kommun: NORRKÖPING

Socken: ÖSTRA HUSBY

Ort: ÖSTRA HUSBY

Inventerat: 1 Arkiverat: N

Föreningar
1940-

KARLEBYTORPS ELEKTRISKA DISTRIBUTIONSFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: MJÖLBY

Socken: APPUNA

Ort: KARLEBYTORP

Föreningar
1949-

VRETA KLOSTERS HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING

FÖRE 1952 GULLBERGS HÄRADS HANTVERKS- OCH INDUSTRIFÖRENING.

Kod: 14 Övriga organisationer

Kommun: LINKÖPING

Socken: VRETA KLOSTER

Ort: VRETA KLOSTER

Arkiverat: L

Föreningar
År saknas

VIKBOLANDETS KULTURNÄMND

Kod: 07 Kulturella organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: ÖSTRA HUSBY

Ort: ÖSTRA HUSBY

Inventerat: 1

Föreningar
1980-2001

SVERIGES KRISTNA SOCIALDEMOKRATERS FÖRBUND MJÖLBYGRUPPEN

Protokoll 1982, övriga handlingar 1980-2001

Kod: 10/D Socialdemokraterna

Kommun: MJÖLBY

Socken: MJÖLBY

Ort: MJÖLBY

Inventerat: 1 Arkiverat: C

Föreningar
1941-

NORRKÖPINGS GODSTRANSPORTFÖRENING U.P.A.

Kod: 15 Ekonomiska organisationer

Kommun: NORRKÖPING

Socken: NORRKÖPING

Ort: NORRKÖPING