Årsmöte

Östergötlands Arkivförbund har årsmöte en gång per år, vanligen under andra halvan av mars. På mötet berättar vi om året som har varit, går igenom föreningens mål, budget och visioner samt planerar kommande år. Det är på årsmötet vi fattar beslut om hur föreningen ska styras. Årsmötet är högsta beslutande organ.

Årsmöte 2022

Årsmötet 2022 planeras till den 23 mars på Föreningshuset Fontänen i Linköping. Våra medlemmar får en formell kallelse med uppgift om plats, tid och anmälan inför mötet och möteshandlingar kommer skickas till anmälda ombud. Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport, revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan kommer även publiceras här nedan.

Kallelse till årsmöte (länk).

Verksamhetshandlingar