BJÖRSÄTERS RÖSTRÄTTSFÖRENING

BJÖRSÄTERS RÖSTRÄTTSFÖRENING

Kommun

LINKÖPING

Socken

BJÖRSÄTER

Ort

BJÖRSÄTER

Anmärkning

ÖD 1/7 1895