Projekt

Vi har enda sedan starten på 1980-talet varit helt inriktade på att samla in, inventera och förvara material från den enskilda sektorn. Eftersom många av arkiven har försvunnit eller riskerar att försvinna så är inventeringsverksamheten en viktig uppgift. Genom inventeringar skapar vi förståelse för vilket material som finns och bör levereras till arkiven.

Redan år 1985 genomfördes den första inventeringen, en undersökning av frikyrkoföreningar i Linköpings kommun gjord av Hans Nilsson. Idag har nästan alla länets kommuners föreningar och deras arkiv inventerats. Alla inventeringar har genomförts i samarbete med de lokala arkiven. Det har också genomförts en specialinventering, immigrantföreningar i hela länet år 1999-2001. Vi har också inventerat arkiv efter företag, gårdsarkiv och gåramålningar. Medel till inventeringarna har sökts från olika håll, tidigare från Riksarkivet men också från kommuner, stiftelser och fonder. Resultatet efter de flesta inventeringarna har publicerats i vår skriftserie och i våra databaser. Är du särskilt intresserad av någon inventering så finns vårt arbetsmaterial tillgängligt för forskning.

Inventeringar

2012Företagsarkiv på landsbygdenBertil Gustafsson
2008 – pågårGåramålningarAlbin Lindqvist, Bertil Gustafsson och Kjell Oskarsson
2008Sockenkistor Albin Lindqvist
2005 – 2008GårdsarkivRoy Andersson, Eva Peterson och Bertil Gustafsson
2004Företagsarkiv i Norrköpings kommunKarin Rönnbäck
2003 – 2004 Företagsarkiv i Linköpings kommunKarin Rönnbäck
2002Föreningsarkiv i Ydre kommunKarin Sandberg
2000 – 2005Företagsarkiv i Östergötland Inger Gustafsson-Seife och Karin Rönnbäck
2000 – 2001 Immigrantföreningar i ÖstergötlandInger Gustafsson-Seife
1999Immigrantföreningar i Norrköpings kommunMona Hallström
1996 – 1998Föreningsarkiv i Ödeshögs kommunGunilla Wahlén och Börje Hjorth
1994 – 1995Föreningsarkiv i Linköpings kommunGunilla Wahlén
1993 – 1994Föreningsarkiv i Valdemarsviks kommunGunilla Wahlén
1992Föreningsarkiv i Boxholms kommunGunilla Wahlén
1991Föreningsarkiv i Åtvidabergs kommunGunilla Wahlén
1989 – 1990Föreningsarkiv i Mjölby kommunGunilla Wahlén
1988Föreningsarkiv i Söderköpings kommunTova Sylvan
1987Föreningsarkiv i Finspångs kommunAnette Kinddahl
1986Föreningsarkiv i Norrköpings kommunAnette Kinddahl
1985Frikyrkoförsamlingar i Linköpings kommunHans Nilsson

Läs vidare