Arkivens dag

Arkivens dag har arrangerats årligen runtom i Sverige sedan 1998 i syfte att uppmärksamma och väcka intresse för arkivens verksamhet. Bakom arrangemanget står både enskilda arkiv och offentliga arkiv på kommunal, regional och nationell nivå. Östergötlands Arkivförbund samordnar arrangemangen för Arkivens dag i länet. Vi anordnar även ett eget evenemang varje år i samarbete med lokala föreningar, arkiv, bibliotek och museer.

Arkivens dag 2023

Färg och form 

Temat för Arkivens dag 2023 är Färg och form. I år arrangerar Östergötlands Arkivförbund Arkivens dag i samarbete med kommunbiblioteket i Ödeshög. De som deltar i evenemanget är Ödeshögs kommunbibliotek, Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv, Ödeshögs hembygdsförening, Östergötlands museum, Kulturarvs Östergötland, Riksarkivet i Vadstena och Östergötlands Arkivförbund. Fler arrangörer kan tillkomma. Det blir föredrag av Lotta Mejsholm om fartyget Pehr Brahes förlisning, där bl.a. konstnären John Bauer omkom. Historieprofessor Kalle Bäck kommer hålla föredrag om Sverigebilden- en historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader. Under dagen blir det mingel, utställningar, tipspromenad och fika samt utdelning av 2023 års kulturarvspris.  

Datum: 11 november 2023

Plats: Ödeshögs kommunbibliotek. 

Tid: 10:00-15:00. 

Arkivens dag i Ödeshög 2023

10:00 Öppning med musik från Ödeshögs Kulturskola. Invigningstal, därefter föredraget
Ödeshög i arkiven, del 1 med Östergötlands Arkivförbund, Riksarkivet i Vadstena och Ödeshögs digitala hembygdsbok (20 min).

11:00 Föredrag med arkeolog Lotta Mejsholm, Ångbåten Per Brahes förlisning i Vättern 1918 och bärgningen av vraket.

12:00 Utdelning av Östergötlands kulturarvspris 2023

13:00 Föredrag Ödeshög i arkiven, del 2: Kulturarv Östergötland, Östergötlands museum

13:30 Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv firar 20 år,

14:00 Föredrag med historiker Kalle Bäck, Sverigebilden: En historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och byggnader.

15:00 Avslutning

Under hela dagen: Visning av film från MC-tillverkningen på Husqvarnafabriken i Ödeshög, skärmutställningar, tipspromenad, mingel, fika, Ödeshögs konstsalong i Kulturskolan.

Tidigare års arrangemang

2019 | Gömt eller glömt

Planeringen inför Arkivens dag påbörjades under våren och länsarkivarien har deltagit vid de nationella mötena i Stockholm, under vår och höst, och där varit driven i att utveckla Arkivens dag. Årets tema har varit Gömt eller glömt. Vi har som vanligt varit samordnare för länets samtliga arrangemang vid de östgötska arkiven och det här året uppmärksammades dagen på 20 platser i länet:

Brukskultur Åtvidaberg, Flygvapenmuseum, Föreningsarkivet i Mjölby kommun, Gryts hembygdsarkiv, Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, Kisa bibliotek (regionalt samarrangemang) Krokeks Lokalhistoriska Arkiv, Kvillinge föreningsarkiv, Linköpings stadsarkiv/Linköpings stiftsbibliotek, Memmingsforskarna, Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings stadsarkiv, Ringarums hembygdsarkiv, S:t Ragnhilds gille i Söderköping, Släktforskarna i Norrköping, Sya hembygds- och fornminnesförening, Vikbolandets arkiv- och historieförening, Vånga hembygdsarkiv, Åtvidabergs kommunarkiv och Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv.

Vid centralarrangemanget i Kisa deltog följande 16 organisationer: Café Columbia, Horn-Hycklinge föreläsningsförening, Kinda kommunarkiv, Kinda Lokalhistoriska Arkiv, Kisa Emigrantmuseum, Kisa Västra Eneby hembygdsförening, Linköpings stadsarkiv, Peter Casselsällskapet, Regionarkivet i Östergötland, Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena, Studieförbundet Bilda Sydöst, Svenska kyrkan, Södra Kinda Bygdegille, Östergötlands Arkivförbund, Östergötlands museum och Östgöta Genealogiska Förening.

Arkivens dag uppmärksammades relativt brett i media tack vare pressmeddelanden, lokal marknadsföring, m.m. Ett flertal tidningsartiklar skrevs och länsarkivarien pratade i P4 Östergötland. Nytt för i år var att vi lät några föredragshållare vid samarrangemanget prata in korta filmer som vi kunde sprida på sociala medier, vilket slog mycket väl ut, sett till visningsstatistiken.

Samarbete mellan föreningar och andra organisationer resulterade i ett brett program i Kisa med arkivvisningar, utställningar, släktforskningshjälp, filmvisning, skattjakt och ett välfyllt föreläsningsprogram. Lokalhistorikern och författaren Joakim Johansson föreläste om bygget av Kinda kanal, författaren Camilla Smedberg berättade om ett bedrägeri i Kisa socken på 1800-talet och medieprofilen Melker Becker pratade om hur han arbetar med att berätta hemlig historia. Alla dagens föredrag lockade minst 50 besökare.

Under dagen kom runt 110 besökare till biblioteket i Kisa, utöver de vanliga biblioteksbesökarna. I vanlig ordning lockade även Norrköpings stadsmuseum många besökare med sitt rika och genomarbetade program, som lockade 136 personer.

Sammanlagt var det 38 arrangörer vid alla arrangemang i länet som totalt räknade in 714 besökare under själva dagen. Inräknat besökarna vid de utställningar som stod under längre tid är antalet besökare hela 3 247 st. Det som drog i särklass flest besökare var samlingsutställningen på Kisa bibliotek under tre veckor, där även lokalhistorisk film visades.

Av de totalt 3 247 besökarna var det cirka:

  • 4% barn i åldern 0-18 år
  • 3% 19-25 år
  • 14% 26-50 år
  • 25% 51-65 år
  • 54% 65 år eller äldre
  • Könsfördelningen var 51% kvinnor och 49% män
  • 2018 var könsfördelningen 51,33% kvinnor och 48,57% män.

Ladda ner affischen till utställningen i Kisa här.

Ladda ner programmet för samarrangemanget i Kisa här.

Ladda ner östergötaprogrammet 2019 här.

2017 | Synd och skam

Mitt under #metoo-hösten firades Arkivens dag med det sedan långt tidigare, men så aktuella temat Synd och skam. Vi fortsatte flytta runt det regionala samarrangemanget och 2017 var det dags för Vadstena kommun, närmare bestämt till Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena.

Sammanlagt kom dagen att uppmärksammas på 19 platser i Östergötland och hela 39 organisationer i form av föreningar och institutioner kom att engagera sig som arrangörer. Dagen lockade totalt cirka 750 besökare vid alla arrangemang i länet. Flest besökare kom till det regionala arrangemanget i Vadstena, runt 150 st men även Norrköpings stadsmuseum och stadsbiblioteks arrangemang lockade över 100 besökare.

Temat Synd och skam gav sig bl.a. i en utställning om en manlig skollärare som förgripit sig sexuellt på sina minderåriga elever. Läraren dömdes för osedlighetsbrott till fängelse, men kunde efter avtjänat straff återvända till sin tjänstgöring på grund av en lucka i lagstiftningen.

Länk till programmet.

 

2016 | Välkommen hem

Under 2016 firades Arkivens dag den 12 november på 25 platser i Östergötland av sammanlagt 47 arrangörer. Det lockade 1143 besökare. Nytt för året var särskilda satsningar för att nå barn och unga, vilket bl.a. genom en arkivskattjakt vid det regionala centralarrangemanget som ägde rum i Boxholm.

Bilder från Arkivens dags regionala samarrangemang i Boxholm 2016.

Program arkivens dag Östergötland

 

2015 | Gränslöst

Arkivens dag 2015 firades den 14 november och temat för hela Norden var Gränslöst. I Östergötland uppmärksammades dagen på 23 platser. Till det regionala samarrangemanget i Finspång kom 300 besökare för att ta del av föreläsningar, utställningar och visningar i arkiv. På invigningen pratade Finspångs kommunstyrelses ordförande Anders Härnbro om dådet i Paris som skett under natten och hur stora händelser lämnar avtryck i arkiven. Han gick också in på religionskonflikten i Finspång för 100 år sedan. Många frikyrkor fanns runt tätorten, men blev under lång tid motarbetade av Finpångs bruk som ägde marken.

Finspångskännaren Hans Lindberg använde den framlidne hembygdskännaren Eric Larssons en omfattande bildsamling ur kommunarkivet för att illustrera Finspångs framväxt från 1600-talet. Jan-Erik Svenblad anknöt till årets tema gränslöst i samband med sitt föredrag om ett flyktingläger som fanns vid Doverstorp på 1940-talet. Likheterna med dagens flyktingsituation är slående. Många av flyktingbarackerna kom efter andra världskrigets slut att skickas till Danmark för att inkvartera tyska soldater som väntade på att ställas inför krigsrätt.

-Det är väldigt svårt att förneka förintelsen i Finspång, sa Jan-Erik Svenblad. Idag vittnar endast stenlämningar och en potatiskällare om lägret som inhyste flera tusen flyktingar som delvis kom till Sverige med de vita bussarna. Emma Hagberg från Landsarkivet i Vadstena lät åhörarna få veta mer om vad de förvarar för material som kan vara intressant för Finspång, däribland flera bruksarkiv. På plats fanns såväl lokala som regionala kulturarvsaktörer, däribland kommunens fem hembygdsföreningar, Landsarkivet i Vadstena, Regionarkivet, Östergötlands Arkivförbund, Linköpings stadsarkiv, Östgöta Genealogiska förening, m.fl.

Ett udda inslag under dagen i Finspång var slottsfrun Aurora Taube som tillsammans med sin kammartjänare Julius vaknat upp från 1700-talets slottsliv i Finspång. De gestaltades av kommunens kommunikationschef  Åsa Rundgren och registratorn Fredrik Wastesson. Mot slutet av dagen delades priserna ut efter den dagboksvecka som ordnades i Finspångs kommun tidigare i hös. Arkivens dag i Finspång var ett samarrangemang mellan ett 20-tal organisationer. Urban Larsson och Ulla-Karin Karlsson från Finspångs kommunarkiv och föreningsarkiv tillsammans med Östergötlands Arkivförbund var extra drivande.

Vi på arkivförbundet lyfte bl.a. fram gränslösa fördomar under dagen. Läs mer här.

Länk till den nationella webbplatsen och till Facebookgruppen Arkivens dag i Östergötland.

Arkivens dag 2015 uppmärksammades på 23 platser i Östergötland. Se programmet.

Här ovan finns mer underlag från planeringen av Arkivens dag 2015.

2014 | Orostider

Arkivens dag 2014 uppmärksammades på 16 platser i Östergötland. Årets tema var Orostider, vilket hade sin förklaring i de 100 år som gått sedan första världskrigets utbrott. På Landsarkivet i Vadstena visades bl.a. utställningen 1914 – I Första Världskrigets skugga och på Flygvapenmuseum ordnades en föreläsning om spaningsflyg under kalla kriget. Alla arkiv ordnade med rundvisningar och guidade turer.

I Norrköping visades stadsmuseets, stadsbibliotekets och Norrköpings konstmuseums nya gemensamma föremålsmagasin och på Vikbolandet firades det lokala arkivets 40-årsjubileum. Gryts hembygdsarkiv var för första gången med på Arkivens dag, men där har de dessutom mångårig tradition med en arkivöppnardag senare under vintern.

2014 års regionala centralarrangemang skedde för första gången i Söderköping där ett 20-tal arkiv, föreningar och andra organisationer bl.. arbetat kring Emigration, Extremväder och Tiden kring första världskriget.

Under dagen bjöds på sju föreläsningar, arkivvisningar, barnpyssel och utställningar. Dessutom hade hembygdsföreningen S:t Ragnhilds Gille ett omfattande program med visningar. 50 personer följde också med på en stadshistorisk vandring ledd av Ola Lönnqvist. Ortens teater- och guideförening spelade upp ett antal scener ur Söderköpings oroliga historia. Sammanlagt hittade över 500 personer till Arkivens dagfirandet i Söderköping.