Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
1891 – 1916

Gårdsarkiv i Skeda socken

Socken: Skeda Gårdarna Ingebo, Lilla Gåra, Lagmansätter, Dykälla, Skålebohump och Löfsäter. Protokoll ang vattenavlopp.

Bransch: Gård

Kommun: Skeda

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1756 – 1790

Gumhems Gårdsarkiv

Bransch: Gård

Kommun: Horn

Ort: Kinda

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1788 – 1880

Grenholms Säteri

Socken; Vånga Förteckning: 94:3

Bransch: Gård

Kommun: Grensholm

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 9

Företag
1851 – 1917

Stora Boda by

Laga skifteshandlingar med karta över Stora Boda by. Finns även lite andra handlingar mest debetsedlar från olika personer i byn. Anders Andersson var nämndeman och en del handlingar från denna verksamhet finns i arkivet. Se även Stora Boda 1:10.

Bransch: byarkiv

Kommun: Kimstad

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, J

Företag
1840 – 1990

Stora Boda 1:10

I arkivet finns även en del byhandlingar bl a laga skifteshandlingar med karta över Stora Boda by. Se inventeringsprotokoll över Stora Boda by.

Bransch: Gård

Kommun: Kimstad

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J, K

Företag
1518 – 1637

Grensholm

Socken; Vånga Förteckning: Saml 1a

Bransch: Gård

Kommun: Grensholm

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1698 – 1937

Godegårds Gårdsarkiv

Bransch: Gård

Kommun: Godegård

Ort: Motala

Arkiv: , A, B-K , 64

Företag
1724 – 1971

Glovshult

Socken: Jonsberg Gårdshandlingar

Bransch: Gård

Kommun: Glovshult

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1825 – 1847

Gisselö Gårdsarkiv

Socken: Kuddby

Bransch: Gård

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1673 – 1972

Gismestads Gårdsarkiv

Bransch: gård

Kommun: Gismestad

Ort: Motala

Arkiv: , A, B-K , 173

Företag
1810 – 1819

Ginkelösa Kvarn

Socken; Vårdsberg

Bransch: Gård

Ort: Linköping

Arkiv: , A, B-K , 1

Företag
1785 – 1843

Germundebo

Socken; Björsäter Köpebrev, bouppteckningar m m

Bransch: Gård

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: , A, B-K , 1