Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
1650 – 1876

Gammalkil och Nykil

Socken; Gammalkil Sockenhandlingar

Bransch: gård

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1871 – 1925

Föllingöarkivet

Socken; Kisa

Bransch: Gård

Kommun: Föllingö

Ort: Kinda

Arkiv: , B-K , 1

Företag
År saknas

Fyrbylund

Socken; Östra Eneby Släktarkivsamlingen Släkten Söderberg-von Yhlen

Bransch: gård

Ort: Norrköping

Arkiv:

Företag
År saknas

Fyrby

Socken; Tåby Pergamentssamlingen nr 12, 28 b

Bransch: Gård

Arkiv:

Företag
1862 – 1867

Fröstad

Socken: Rystad Köpebrev, fastebrev

Bransch: Gård

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1904 – 1976

Fregatten 8

Ort; Lektorsgatan 11 A-B

Bransch: Gård

Ort: Linköping

Arkiv: , A, B-K , 1

Företag
1647 – 1893

Fogelviks Herrgårds arkiv

Bransch: Gård

Kommun: Fogelvik

Arkiv: , B-K , 34

Företag
1834 – 1839

Flasbjörke

Socken; Risinge Auktionsprotokoll, husesyn och arrendekontrakt

Bransch: Gård

Kommun: Flasbjörke

Ort: Finspång

Arkiv: , A, B-K , 1

Företag
1744 – 1952

Fideikomisset Kättsäter med släkten Ekerman

Bransch: Gård

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 2

Företag
1769 – 1929

Fastighetsarkivsamlingen

Bransch: Gård

Kommun: Norrköping

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 2

Företag
1761 – 1881

Farmansson, Sigrid

Socken; Orlunda

Bransch: Gård

Kommun: Börstad Skattegård

Ort: Vadstena

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1820 – 1875

Falla

Socken; Risinge Köpekontrakt m m

Bransch: Gård

Kommun: Falla

Ort: Finspång

Arkiv: , A, B-K , 1