Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
1933 – 1988

Glädingstad 1:7

Har i stort sett sparat allt bokföringsmaterial från sin tid som lantbrukare. Det finns också en del handlingar från Varby, Anneberg och Wickelö i Östra Husby socken, mest arvsskifteshandlingar.

Bransch: Gård

Kommun: Östra Husby

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
År saknas

Grånestad 4:1

Se Svensksunds gård 5:1. Grånestad har för länge sedan varit en by men den kom senare att införlivas med Svensksund. Byn existerar inte längre. Man vet inte varför den upphörde att vara by.

Bransch: gård

Kommun: Konungssund

Ort: Norrköping

Arkiv:

Företag
1843 – 1951

Svensksunds gård 5:1, Grånestad 4:1

I arkivet finn bl a laga skifteskartan över Grånestad by upprättad 1845 samt skifteskarta över Svensksunds med tillhörande Grånestad, Vallby och Beteby upprättad 1890 även handling gällande gård i Väsby från 1872.

Bransch: Gård

Kommun: Konungssund

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G J, K, L

Företag
1720 – 1964

Kåreholm 3:1

Ett rikt arkivmaterial som Arne Danielsson har sorterat upp på 1940-talet. Det innehåller bl a handlingar från storskiftet av Baggetorps by från 1758-1759 även handlingar från Arvidsbergs koppargruva från ca 1801-1839. Åven pergamentsbrev från 1700-talet.

Bransch: Gård

Kommun: Rönö

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J,

Företag
1788 – 1961

Lilla Ljuna, Hogstad

Bransch: gård

Kommun: Hogstad

Ort: Mjölby

Arkiv: , A, B, D, E, F, G.J , 3

Företag
1780 – 1957

Fjärdingstad 5:1

I arkivet finns även skifteshandlingar med kartor från Fjärdingstad by

Bransch: Gård

Kommun: Häradshammar

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1942 – 1969

Ovangärstad

Bransch: Gård

Kommun: Östra Husby

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F

Företag
1870 – 1950

Järstad Granhyddan 2:9, 3:11 m fl

Bransch: Gård

Kommun: Östra Stenby

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F

Företag
1914 – 1975

Finntorp 1:2, Lindtorp

Bransch: Gård

Kommun: Östra Stenby

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1840 – 1970

Hestad 1:3

Ingegerd har också intressanta kassaböcker och dagböcker från sin morfar Karl-Gustaf Gustafsson i Rippetorp. Dessa handlingar är från 1872-1961

Bransch: Gård

Kommun: Häradshammar

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1786 – 1969

Ödeshögs Byalag

Se bifogad förteckning nr 12005. Inventerat någon gång under 2006.

Bransch: Byarkiv

Kommun: Ödeshög

Ort: Ödeshög

Arkiv: , A, E, F, G, J, L

Företag
1878 – 1983

Gräsbrink 1:2

Bransch: Gård

Kommun: Rönö

Ort: Norrköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J, K