Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
1912 – 1998

Fastebo 1:31 (Nygärdet)

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1938 – 1969

Vindö 2:9 (Oxdalen)

Bransch: Gård

Kommun: Östra Ed

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1852 – 1956

Hosum 2:1 (Storgården)

Bransch: Gård

Kommun: Gryt

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1778 – 1957

Bodsgård 1:7

Bransch: Gård

Kommun: Falerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, J

Företag
1755 – 1972

Börsebo by

Handlingar rörande gemensamma ärenden för Börsebo bybor.

Bransch: Byarkiv

Kommun: Börsebo

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , A, F, G, J

Företag
1794 – 1964

Fröjerum 1:3

Bransch: Gård

Kommun: Fröjerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1878 – 1974

Fröjerum 1:10

I arkivet finns även handlingar rörande Uppsalebo, Ukna socken, Kalmar län.

Bransch: Gård

Kommun: Fröjerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1834 – 1981

Fröjerum 1:11

Bransch: Gård

Kommun: Fröjerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , E, F

Företag
1876 – 1960

Fröjerum 1:6

Bransch: Gård

Kommun: Fröjerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , E, F, G

Företag
1774 – 1910

Hägerstad 1:1

Bransch: Gård

Kommun: Hannäs

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , E, F, G, J

Företag
1829 – 1997

Fröjerum 1:8

Det finns även handlingar rörande Långserum och Ristskeda i Yxnerums och socken, Åtvidabergs kommun samt Torp i Hannäs socken, Åtvidabergs kommun.

Bransch: Gård

Kommun: Fröjerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1895 – 1963

C.J. Linbergs Speceri- och Diversehandel

Bransch: Handel

Kommun: Ulrika

Ort: Linköping

Arkiv: , G , 15