Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
År saknas

Husby

Socken; Styrstad. Se pergamntssaml. nr 28 A

Bransch: Gård

Arkiv:

Företag
1856 – 1958

Hunnebergsgatan 8

Ort: Hunnebergsgatan 8. Gårdshandlingar

Bransch: Gård

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 2

Företag
1807 – 1890

Huitfeltska gården

Ort: Ågatan 57. S:t Perskvarteret 8b

Bransch: Gård

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1919 – 1975

Hudda Skogars arkiv

Bransch: gård

Ort: Motala

Arkiv: , B-K , 70

Företag
1645 – 1796

Hovs gårdsarkiv

Bransch: Gård

Kommun: Mogata

Ort: Söderköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1741 – 1811

Hovgrens säteri gårdsarkiv

Socken: Jonsberg

Bransch: Gård

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 5

Företag
1819 – 1823

Hornstäve by -1

Socken: Vreta Kloster

Bransch: Byarkiv

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1898 – 1930

Hornsbodaarkivet

Socken: Horn. Många odaterade handlingar

Bransch: gård

Kommun: Hornsboda

Ort: Kinda

Arkiv: , B-K , 4

Företag
1828 – 1843

Horksätter

Socken: Vånga. Auktionsprotokoll, bouppteckningar

Bransch: Gård

Ort: Norrköping

Arkiv: , A, B-K , 1

Företag
År saknas

Hofgren och Kohltorp

Socken: Jonsberg. Se pergamentssamlingen nr 19

Bransch: Gård

Ort: Norrköping

Arkiv:

Företag
1806 – 1806

Hjälmsäter

Socken: Örtomta

Bransch: Gård

Kommun: Hjälmsäter

Ort: Linköping

Arkiv: , B-K , 1

Företag
1835 – 1918

Herstabergs gård

Socken: Kvillinge

Bransch: Gård

Kommun: Herstaberg

Ort: Norrköping

Arkiv: , B-K , 56