Företag

Uppgifterna i databasen är resultaten från inventeringar av företagsarkiv och gårdsarkiv som genomförts i Östergötland. Databasen är långt ifrån komplett men visar vilka företag och gårdar som finns eller har funnits i Östergötland, men inte alltid var arkiven förvaras.

Avancerad sökning

Företag
1753 – 1951

Larum 1:3 m fl.

Ägarna till gården har anor från vallonsläkten De Try som figurerade vid Larum på 1600- och 1700-talen. En som forskat i denna släkt under många år är Sture Mobaeck i Falerum, tel. 0120-20082. År 1990 avstyckades och såldes fastighetens skogs- och åkerarealer (Grävsätter 2:18)*, medan mangårdsbyggnader, ekonomibyggnader och en mindre åker (Grävsätter 2:41)* behölls av dåvarande ägaren. *) Ny fastighetsbeteckning efter avstyckning.

Bransch: Gård

Kommun: Hannäs

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: , F, G, Ö

Företag
1650 – 1945

Torp 1:22

Jord och skog avstyckades och såldes 2005 till två olika ägare, medan bostadshusen behölls av nuvarande ägaren.

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1936 – 1972

Holmtebo 1:82 (1:10, 1:26)

Nuvarande ägare förvärvade gården 1968.

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1867 – 1965

Holmtebo 1:63 m fl. (Björkbacken)

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: , F, G, Ö

Företag
1790 – 1933

Holmtebo 1:9 (Gustav Jonsson-gården)

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1889 – 1889

Holmtebo 1:15, 1:18 (Lindegården)

Bransch: Gård

Kommun: Ringarum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, J

Företag
1680 – 1951

Bråstorp

Handlingarna berör hemmanet Bråstorp i Gärdserums socken.

Bransch: Gård

Kommun: Åtvidaberg

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, J

Företag
1674 – 1898

Tingetorp

Handlingarna berör frälsehemmanet Tingetorp i Gärdserums socken.

Bransch: Gård

Kommun: Falerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F

Företag
1736 – 1911

Bredal

I gårdsarkivet finns också handlingar rörande Hasslö by i Loftahammars socken samt Torp i Ukna socken. Handlingar rörande Bredal finns också i Hannäs hembygdsarkiv.

Bransch: Gård

Kommun: Hannäs

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G, J

Företag
1773 – 1921

Hagen (Långserum 1:4)

Bransch: Gård

Kommun: Yxnerum

Ort: Åtvidaberg

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F, G

Företag
1778 – 1963

Kurum 2:22 (Hornsberg)

Många av handlingarna i arkivet berör även Fogelvik, då båda godsen under en period ägdes av släkten Posse. När Wilhelmina Posse, änka efter Carl-Fredrik Posse, sålde Fogelvik till kronprins Carl 1852 behöll hon Hornsberg och de flesta av utgårdarna till godset. Utöver här inventerade handlingar innehåller arkivet omkring 35 hyllmeter inbundna tjocka böcker innehållande räkenskaper och övriga uppgifter från Fogelvik och Hornsberg.

Bransch: Gård

Kommun: Tryserum

Ort: Valdemarsvik

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , D, F, G, H, Ö

Företag
1884 – 1927

Lagnudden, Lagnö 1:58

Uppgifterna bygger på en blankett som Gunnar har fyllt i samt på telefonsamtal med honom. Det är bara en bouppteckning från 1899 som är en originalhandling.

Bransch: Gård

Kommun: S:t Anna

Ort: Söderköping

Arkiv: Privat förvaring, kontakta Östergötlands Arkivförbund. , F