Medlemsarkiv

Medlemsarkiv, även kallat lokala arkiv, är organisationer som förvarar enskilda arkiv.

Östergötlands Arkivförbund är paraplyet som håller ihop medlemsarkiven. Då det inte finns någon central depå för den typen av arkiv i Östergötland sker all förvaring av föreningsarkiv, personarkiv, gårdsarkiv, företagsarkiv och andra typer av enskilda arkiv hos medlemsarkiven. Det enda undantaget är vår egna depå för företagsarkiv som vi själva hyr i Åtvidaberg. Medlemsarkiven betalar ingen medlemsavgift och har rätt till stöttning av sin verksamhet genom oss, dels på plats, dels genom kurser. Varje år insamlas statistik från medlemsarkiven om deras verksamhet. Personal vid medlemsarkiv inbjuds till kostnadsfria samverkansträffar.

Distriktsmedlemmar

Distriktsmedlemmar är organisationer som är verksamma regionalt i hela Östergötland, eller i ett ännu större område. Vi förvaras distriktsmedlemmarnas arkiv hos Linköpings föreningsarkiv eller Norrköpings föreningsarkiv.

Distriktsmedlemmar betalar 500 kr per år, vari ingår en hyllmeter förvaring. Hyllmeteravgift därutöver uppgår till 300 kr hos Linköpings Föreningsarkiv och 250 kr hos Norrköpings Föreningsarkiv.

Våra medlemmar

En av våra uppgifter har alltid varit att hjälpa till med att starta lokala arkiv i Östergötland. Hittills har vi varit med och startat följande arkiv:

Boxholms Folkrörelsearkiv1986
Föreningarnas arkiv i Mjölby kommun1989
Söderköpings Arkivförening1989
Ydre lokalhistoriska arkiv2001
Ödeshögs lokalhistoriska arkiv2003
Ringarums hembygdsarkiv2004

Dessutom är följande befintliga organisationer anslutna till oss:

Vikbolandets arkiv- och historieförening1992
Arkivet för UFO-forskning1992
Centrum för lokalhistoria, Linköpings universitet1994
Vånga hembygdsarkiv1995
Åtvidabergs kommuns lokalhistoriska arkiv1995
Kinda kommuns lokalhistoriska arkiv1995
Riksarkivet Landsarkivet i Vadstena2003
Linköpings Stifts- och landsbibliotek2003
Östergötlands museum2003
Linköping stadsarkiv2003
Mjölby hembygdsarkiv2013
Regna hembygdsarkiv2013
Norrköpings stadsmuseum2013
Flygvapenmuseum2013
Södra Kinda Bygdegille2014
Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre2015

Breddningen 2003 med ett flertal organisationer var ett led i vårt arbete för s. k. ABM-samarbete, mellan arkiv, bibliotek och museer.

Vi tecknade redan tidigt en försäkring som täcker alla medlemsarkiven som hittills använts två gånger. Den första gången var vid branden av Linköpings bibliotek 1997 och den andra var en datorstöld i Arkivet för UFO-forskning 1999. Antal arkiverade arkiv i de lokala arkiven var år 1985 1366 stycken föreningsarkiv. Idag förvaras i medlemsarkiven över 8000 enskilda arkiv av alla typer, motsvarande mer än 11000 hyllmeter. Cirka 400 nya arkivleveranser inkommer varje år till arkiven.

Lokala arkiv

måndag november 24, 2014

Söderköpings föreningsarkiv

Besöksadress: Storängsallén 20

Öppettider: Enligt överenskommelse

måndag november 24, 2014

Sya hembygds- och fornminnesförening

Besöksadress: Sya hembygdsgård

Öppettider: Enligt överenskommelse

måndag november 24, 2014

Ringarums Hembygdsarkiv

Öppettider: Enligt överenskommelse

måndag november 24, 2014

Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena

Besöksadress: Slottet, Vadstena

Öppettider: Mån-fre 10:00-16:00, kvällsöppet tisdagar under september-maj (10:00-20:00)

måndag november 24, 2014

Regna hembygdsarkiv

måndag november 24, 2014

Norrköpings stadsmuseum

Besöksadress: Holmbrogränd, Norrköping

Öppettider: Tis-fre 11:00-17:00

måndag november 24, 2014

Mjölby hembygdsarkiv

Öppettider: Enligt överenskommelse

måndag november 24, 2014

Föreningsarkivet i Motala

Öppettider: Efter överenskommelse.

måndag november 24, 2014

Kinda kommuns centralarkiv

Besöksadress: Kinda kommunarkiv, Torggatan 3, Kisa

Öppettider: Enligt överenskommelse

måndag november 24, 2014

Hannäs Hembygdsarkiv

Öppettider: Enligt överenskommelse