Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena

Alla bilder

Hemsida

www.riksarkivet.se/vadstena

Postadress

Box 126, 592 23 Vadstena

Besöksadress

Slottet, Vadstena

Namn

Claes Westling

Telefon

010-4768731

Öppettider

Mån-fre 10:00-16:00, kvällsöppet tisdagar under september-maj (10:00-20:00)