Östergötlands museum

Idag har vi besökt Östergötlands museum i Linköping. De förvarar flera spännande enskilda arkiv som vi hjälper till att tillgängliggöra genom Visual Arkiv. Freddie Hallberg har tidigare under året påbörjat det väldiga arbetet med att föra in befintliga arkivförteckningar i det digitala systemet men än återstår mycket jobb. Förutom att förteckningarna får en genomgång och blir bra systematiserade i Visual Arkiv så blir de också sökvara på Internet.