Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre

Alla bilder

Postadress

c/o Carl-David Söderback, Sandåkravägen 13, 610 14 Rejmyre

Besöksadress

Glasbruket, Rejmyre

Namn

Carl-David Söderback

Telefon

0706-25 99 47 (Carl-David)

E-post

info@rejmyrehembygdsforening.se

Öppettider

Öppet efter överenskommelse.