Vikbolandets arkiv- och historieförening

Alla bilder

Postadress

c/o Hans Svensson, Södermem Norrbo 1, 610 29 Vikbolandet

Besöksadress

Åkerliden, Kuddby

Telefon

070 253 71 33

E-post

sv.hans@telia.com

Öppettider

Första helgfria lördagen/månad 10:00-13:00 och enligt överenskommelse

a