Söderköpings arkivförening nedlagd!

Söderköpings arkivförening har gått i graven. Den ideella föreningen kom att verka för de lokala arkiven i ett 25-tal år. Den tycks ha bildats i samband med vår inventering av föreningars arkiv i början av 1990-talet. Föreningen flyttade in i nya lokaler då biblioteket Stinsen stod klart 1999.

Tyvärr har arkivlokalen varit undermålig men det har vägts upp av den goda tillgängligheten. Under senare år har föreningen aktivt arbetat för att finna bättre lokaler och då arkivet blev fullt blev lokalfrågan ännu viktigare. Efter förslag att tillfälligt flytta arkiven till Norrköping beslutade föreningens styrelse att handlingarna inte skulle lämna Söderköping. Istället gick Söderköpings kommun in och erbjöd en arkivlokal i stadens gamla tingshus.

Sommaren 2015 flyttades arkiven dit och sedan dess har föreningen inte fyllt någon funktion. Formellt upplöstes föreningen i samband med årsmötet den 4 april 2016 och sedan dess ansvarar kommunarkivarien Christina Sandell för vad vi nu väljer att kalla Söderköpings föreningsarkiv, som drivs i kommunal regi.

I och med flytten är handlingarna inte längre lika tillgängliga, men genom kontakt med Christina går det att forska i materialet. Söderköpings kommun har beslutat om att bygga en ny arkivdepå på Storängsområdet, dit såväl kommunarkivet som föreningsarkivet kommer att flyttas. Förhoppningsvis kommer det bygget att stå klart inom två år.

Så att arkivföreningen lagts ner kanske inte behöver betyda något negativt för de enskilda arkiven i Söderköping. Fast visst är det lite tråkigt att det fina engagemang som arkivföreningens eldsjälar lagt ner nu inte längre har någon naturlig samlingsform. Vi riktar ett tack till den forna föreningen och inte minst till arkivföreståndaren Margareta Jacobsson!

skpg arkivförening avslut2

Föreståndaren Margareta Jacobsson berättade om tankarna med föreningens nedläggning för de närvarande på årsmötet.