Arkivräddning i Rejmyre

Nyligen besökte vi Rejmyre för att få en överblick och handleda ortens hembygdsförening i arbetet med att ordna Reijmyre Glasbruks arkiv. Under slutet av 2017 drabbades lokalen där arkivet förvarades av akut rasrisk, då taket visat sig dåligt. Inga handlingar har skadats, men ordningen förstördes till viss del. Nu har allt material flyttats till andra lokaler med säkrare tak. Dessvärre har Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre också tvingats flytta sitt glasmuseum från glasbruket till turistbyrån. Det arbetet pågår för fullt och nyinvigningen är satt till Glasets dag den 5 maj. Först därefter kommer arbetet med arkivet att återupptas och förhoppningsvis kan det levereras till Riksarkivet – Landsarkivet i Vadstena under 2019. På bilden syns en hembygdsföreningens eldsjäl Carl-David Söderback, som tilldelades vårt kulturarvspris 2017 (länk).