Bidrag till arkiv!

Riksantikvarieämbetet har tillsatt mer bidragspengar till kulturarvsarbete som bl.a. kan gå till kunskapsuppbyggnad i form av dokumentation, katalogisering och arkivvård. Redan förra året ansökte och beviljades flera av våra medlemsarkiv medel, bl.a. Brukskultur Åtvidaberg som fick bidrag till att ordna Facitarkivet och göra en historisk podcast samt Regna hembygdsarkiv som fick pengar för att digitalisera arkivet.

Nu ska nya miljoner delas ut och ansökan ska vara inne senast den 9 mars. Mer information om ansökan och formulär finns här (länk). Vill ni ha stöttning i ansökan eller referenser till ert projekt går det som vanligt bra att kontakta oss på Östergötlands Arkivförbund.

Bilden är tagen i Åtvidaberg under tidigt 1970-tal. Foto: Pål-Nils Nilsson.