Ny ordförande

Vid vårt årsmöte i mars valde Peter Kristensson att lämna sin post som ordförande efter sex år. Han valdes in som representant från Journalistförbundet redan år 2000 och var suppleant i vår styrelse fram till 2009 då han blev ordinarie ledamot innan han 2012 övertog ordförandeklubban efter Margaretha Engman. Peter har ett brinnande historieintresse som nu kommer att ge sig i uttryck på annat vis. Han har tidigare kartlagt Norrköpings gatunamn och har nu tagit itu med stadens kvartersnamn. Under hans ordförandetid har frågor som rör digitalisering och tillgängliggörande varit viktiga. Ny ordförande är Ann-Kristin Eriksson som representerar Östergötland-Holavedens folkdansring. Hon har suttit med i vår styrelse sedan 1991 och är med andra ord är varm i kläderna.