Verksamheten 2016

Vad gjorde vi egentligen under förra året? Den frågan ställer sig föreningslivet så här års och svaren skrivs ner i verksamhetsberättelser. Förhoppningsvis stämmer de överens med verkligheten så att de kan godkännas på respektive årsmöte. För vår del äger årsmötet rum den 23 mars och verksamhetsberättelse finns tillgänglig här (länk).

Anmälan till årsmötet görs senast den 3 mars, mer info finns här (länk).