Lea Helander

Ett av många spännande material vi förvarar är Lea Helanders personarkiv. Hon föddes Lea Sarko i Norge 1912 och avled i Sverige 1995. Hennes föräldrar Phillip (1887-1932) och Berta (född Suskowitz 1888/9-1928) hade båda judiskt ursprung och var födda i Litauen respektive Ryssland. De bosatte sig i Norge på 1910-talet, och fick barnen Leopold (1910-1977), Lea och Herman (1913-1990). Föräldrarna separerade 1924 och barnen bodde kvar hos modern.

Leas grundläggande utbildning på Vahls Skole avslutades 1928. Förutom en sekreterarkurs 1932-33 hade hon ingen ytterligare utbildning. Hon försörjde sig sedan som kontorist på olika firmor.

Efter moderns död 1928 hade syskonen Sarko flyttat till Stockholm i Sverige. Där blev Lea bekant med fotografen Anna Riwkin samt hennes syskon, och kom därigenom i kontakt med kretsen kring tidskriften Spektrum, bakom vilken Anna Riwkins bror Josef var en drivande kraft. Hon blir god vän med författaren Agnes von Krusenstjerna samt också ytligt bekant med flera andra kända kulturpersonligheter som David Sprengel, Eric Isenburg, Karin Boye och Gunnar Ekelöf. Olof Lagercrantz intervjuade henne när han skrev sin biografi om Krusenstjerna, och han har också använt som källmaterial brev som Krusenstjerna skrev till Lea då hon under åren 1933-35 vistades i Palestina. När Ekelöf gav ut sin första diktsamling sent på jorden (1932) gav han Lea ett dedicerat exemplar.

Efter vistelsen i Palestina återkom Lea till Stockholm. 1950 flyttade hennes äldste bror Leopold till USA, där han tillbringade resten av sitt liv (korrespondens 1929-1984). Även hennes yngre bror Herman flyttade 1957 till USA (korrespondens från brodern 1930-1994). 1953 hade Lea fått ett vikariat som sekreterare på ingenjörsfirman International Ytong Co. där Tore Helander var anställd, med vilken hon året därpå gifte sig samtidigt som de flyttade till Norrköping.

Uppgifterna är hämtade ur Tore Helanders Familjekrönika som finns i Tores Helanders personarkiv. Lea Helanders personarkiv omfattar bl.a. inkommande brev, inte minst från de båda bröderna med respektive. Hon har också efterlämnat en lång svit dagböcker och fotografier. Handlingarna förvaras av Norrköpings föreningsarkiv.