Sverok – Sveriges största ungdomsförbund

En ny medlem under 2016 var Sveriges största ungdomsförbund, Sverok som samlar över 100 000 medlemmar i 4314 föreningar över hela landet för att utveckla och sprida spelhobbyn. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna.

Foto: Malin Huusmann

Foto: Malin Huusmann

Det nationella kansliet låg tidigare i Linköping vilket är anledningen till att deras arkiv hamnat hos oss. Under sommaren leverarades hela 42 flyttkartonger som har ordnats och förtecknats av Paola Svensson på Linköpings föreningsarkiv. Det färdiga arkivet omfattar 34, 52 hyllmeter och en betydande del utgörs av handlingar från nedlagda föreningar, närmare 9 000 st.

Sverok bildades 1988 och var en förkortning av Sveriges roll- och konfliktspelförbund vars verksamhet tog form under de kommande åren. Syftet var att främja intresset för sällskapsspel och en positiv bieffekt var möjligheten att få bidrag från Statens ungdomsråd, pengar som fördelas till anslutna rollspelsföreningar. Antalet föreningar växte snabbt vilket delvis berodde på en mediastorm som rasade från 1993 till 1994 då media bytte inriktning från misstänksamhet till intresse för vad förbundet verkligen gjorde.

Förbundet blev större än de politiska ungdomsförbunden och digitalt spelande växte sig allt starkare och med internets intåg kom också möjligheten att spela mot andra människor. Medlemsantalet låg runt 20 000 under flera år fram till början av 2000-talet då en medlemsförening fick bidrag för att starta en spelserver. Bara den föreningen ökade från noll till 21 000 medlemmar på ett år och därmed fördubblades medlemsantalet i förbundet på kort tid. Idag utgör digitalt spelande cirka 2/3 av verksamheten inom förbundet och skällsordet nörd som tidigare används som en nedsättande beteckning på många av medlemmarna har med åren fått en positiv innebörd.

Efterhand skulle det visa sig att få personer, inte ens förbundets egna medlemmar, visste vad ett konfliktsspel är, därför har namnet på senare år bytts till Sverok – Spelhobbyförbundet.

Christer Johansson. Foto: Emma Johansson

Christer Johansson. Foto: Emma Johansson

Christer Pettersson, är en av eldsjälarna och har varit med i Sverok sen starten. Han ser ljust på framtiden och under 2016 bildades ett e-sportförbund som ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Knäckfrågan är att motivera att det är en idrott. Kampen är heller inte över för många medlemsföreningar som fortfarande kämpar för att bemöta motstånd från exempelvis kommuner att registrera sina föreningar.

Vill du veta mer om Sverok? Kontakta Christer Pettersson på 010-551 93 15 eller christer.pettersson@sverok.se

Vill du forska i arkivet? Börja med att titta i förteckningen (länk). Kontakta sen Paola Svensson på Linköpings föreningsarkiv och bestäm tid. 013-26 30 20 eller linkopings.foreningsarkiv@linkoping.se