Vårdhistoriska bilder får nytt liv

Regionarkivet i Östergötland har lagt in delar av sitt historiska bildmaterial i Topotek Östergötland. Regionarkivet förvarar en viktig del av länets kulturarv i form av dess vårdhistoria från 1700-talet och framåt. Deras bildmaterial är främst fotografier från vårdinrättningar som Kolmårdens sanatorium och Länslasarettet i Linköping, men också ritningar.

Läs mer här (länk).