Röster från arkiven

Pandemin slår hårt mot samhället. Många av våra medlemsarkiv håller stängt men arbetet pågår på de flesta håll bakom kulisserna. Arkiv ska ordnas och förtecknas för att kunna tillgängliggöras och komma allmänheten till del. Just nu åker vi runt och filmar i arkiven till vår kommande Youtubeserie Arkivröster i Östergötland, som har premiär på Arkivens dag den 14 november. På bilden syns Bengt Ola Morgny och Vanja Einarsson i Regna hembygdsarkiv.

Här är trailern (länk).