Immigranters kulturarv

Du vet väl om att flera av våra skrifter finns att ladda ner som PDF:er? Exempelvis häftet Immigranters kulturarv som är resultatet av en inventering av s.k. invandrarföreningar i Norrköpings kommun. På 1990-talet skedde flera inventeringar i landet efter att Riksarkivet 1995 startat projektet ”Invandrarnas kulturarv” med syftet att genom inventering av arkiv, rådgivning, utbildning och insamling se till att invandrarna och deras organisationer skulle bli en del av det nationella kulturarvet.

Våra övriga skrifter finns här (länk).