Unika försäkringshandlingar

Sedan Länsförsäkringar Östgöta år 2010 deponerade sina historiska försäkringsbrev hos oss har ett omfattande registreringsarbete pågått. Försäkringsbreven rör perioden 1850-talet till 1960-talet och har tecknats hos Östgöta Brandstodsbolag. I breven finns detaljerade uppgifter om en stor mängd av länets bebyggelse. Arkivet består av cirka 200 hyllmeter och är ordnat efter socken. Men eftersom breven på sockennivå är ordnade efter makuleringsdatum har de varit svårsökta. Därför upprättar vi register så att breven blir sökbara efter husens namn.

I dag är 52 av 149 socknar registrerade men eftersom många stora socknar är klara så är antagligen långt mer än 1/3 klart. Registren hittar ni här och försäkringsbreven finns att ta del av i vår depå för företagsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg.

IMG_0697

Försäkringsbrev ur Länsförsäkringar Östgötas arkiv.