Träff på Landstingsarkivet

Personal från de lokala arkiven i Östergötland har träffats på Landstingsarkivet. Förmiddagen ägnades åt diskussioner och bl.a. demonstrerades vår nya hemsida. De olika arkiven lämnade också rapporter om vad som sker. I Mjölby är exempelvis hembygdsarkivet i full gång med ett omfattande skanningsprojekt där de digitaliserar äldre negativ. Mjölby föreningsarkiv har ägnat mycket tid åt att mata in arkivförteckningar i Visual Arkiv. Brukskultur Åtvidaberg försöker att prioritera ordnings- och förteckningsarbete av Kooperativa förbundets material, vilket sker i samarbete med oss. Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv har också arbetat med Visual Arkiv förutom ett projekt att dokumentera ortens företagshistoria.

Överlag tycks arbetet flyta på vid de olika arkiven och många nya besöksrekord har noterats efter Arkivens dag, exempelvis vid Vikbolandsarkivet som dessutom firade sitt 40-årsjubileum. På eftermiddagen fortsatte diskussionerna men först fick vi en guidad tur genom Landstingsarkivet som flyttade in i sina lokaler under våren 2013.

Landstingsarkivet kommer från årsskiftet att heta Regionarkivet i Östergötland och tillträdande regionarkivarie är Andreas Wallgård.