Karl XII:s stridande krigsfångar

Föreläsning på Landsarkivet i Vadstena den 22 februari kl. 15:00

Under det stora  nordiska kriget skeppades tusentals krigsfångar över Östersjön. Oftast skedde detta på privata skepp som staten hyrde in. Ett Norrköpingsskepp på sådant uppdrag kom aldrig fram utan strandade på Bornholm 1706. Håkan Henriksson, arkivarie vid Arkivcentrum Örebro län, berättar med arkivens hjälp om en ödesdiger förlisning.

Läs mer här (länk).