Stifts- och landsbiblioteket i Linköping 15 år!

Idag fyller biblioteksbyggnaden i Linköping 15 år. Förutom biblioteksverksamhet finns där också Linköpings föreningsarkiv, Linköpings stadsarkiv och Linköpings stifts- och landsbibliotek, vilka alla tre är medlemmar i arkivförbundet.

Det var den tragiska fredagen den 20 september 1996 som det äldre biblioteket eldhärjades och större delen av byggnaden brann ned. Frågor och bevarande och säkerhet blev högst aktuellt när det glädjande nog visade sig att arkivlokalerna i källarplanet klarat sig från skador av brand och vatten. Trots att temperaturen var 90 grader och arkivboxarna brännheta skulle det visa sig att de klarat sig relativt bra. När temperaturen sjunkit till 50 grader kunde Linköpings föreningsarkiv evakueras ur lokalerna.

Vi deltog givetvis i det heta arbetet och tack vare god ordning och att arkivförteckningar och beståndsregister förvarats i arkivet så gick flytten ganska bra. Det enda som blev förstört var några accessionsliggare, korrespondens och ett värdefullt referensbibliotek men det viktiga var att arkiven och förteckningarna kunde räddas.

Efter några år i ett magasin utanför Linköping i avvaktan på återuppförandet av byggnaden kunde verksamheterna på nytt slå upp portarna i det nuvarande bibliotekshuset den 16 mars 2000.

Branden blev en smärtsam påminnelse om vikten av klok förvaring och den gången gick det tack och lov bra! Bibliotekets 15-årsjubilum firas idag med en 15 meter lång tårta på Galleri Vända Sida kl. 14:30-16:00. Läs mer om firandet här.