Mer bilder på webben

Antalet historiska bilder i vår bilddatabas ökar stadigt och innan dagen är slut kommer 1182 bilder vara upplagda. Databasen kom igång under början av 2015 för att ge de lokala arkiven i Östergötland möjligheten att tillgängliggöra sina bildsamlingar. Digitalisering sker nu vid flera arkiv men först ut var Kvillinge föreningsarkiv och Vånga hembygdsarkiv, vars bilder nu finns sökbara i databasen.

På bilden syns Julia Andersson på Torshags bomullsspinneri. Ur Kvillinge föreningsarkiv bildsamling.