Linköpings Stifts- och landssbibliotek

Alla bilder

Hemsida

www.linkoping.se/bibliotek

Postadress

Biblioteket, Östgötagatan 5, Box 1984, 581 19 Linköping

Besöksadress

Stifts- och landsbibloteket, Östgötagatan 5, Linköping

Namn

Karin Håkansson

Telefon

013-263105

Öppettider

Mån 13:00-19:00, tis-fre 13:00-16:30

a