Rejmyres historia blir mer tillgänglig

Turerna kring Rejmyre Glasbruk är ännu inte avgjorda. Kommer en ny ägare ta över nu efter den gamla som dött?

På plats råder lugn då vi besökt Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre. Förutom att de driver museet i anslutning till glasbruket så har de också arkiv. Tidigare i veckan var länsarkivarie Albin Lindqvist på plats för att ge råd om arkivering. Mycket av det insamlade materialet rör glasbruket och samhällets historia, som nu kommer ordnas och förtecknas. I samband med det beslutade också föreningen att ansluta sig till oss som medlemsarkiv, vilket vi välkomnar.

Länk till mer info.