Arkiv räddade ur anrik byggnad

Fiskeby station utmed stambanan utanför Norrköping kommer snart att rivas. Den har inte tjänat sin ursprungliga funktion på 50 år då persontågen slutade att stanna 1965 men godshantering har pågått längre, troligen in på 1990-talet. Byggnaden uppfördes 1872-1873 av Anders Walfrid Svensson från Vammarsmåla, Ringarum, som hade flera uppdrag åt SJ vid den tiden.

I den gamla expeditionen och i en lägenhet på övervåningen har påträffats arkivmaterial. Därför har vi träffat personal från Landsarkivet i Vadstena som tagit reda på statligt material rörande SJ. Vi har räddat material efter Stadsbanornas Ingenjörsförening och SJ:s tjänstemannaförenings Norrköpingsavdelning som levt ett farligt liv under många år. Stationshuset har under perioder haft återkommande otillåtna besök och en del av byggnaden har vandaliserats.

IMG_4405

Andreas Wallgård och Elin Furu från Landsarkivet i Vadstena och Kjell Oskarsson från Östergötlands Arkivförbund.

IMG_4402

Fiskeby station, med anor från 1873.