Nytt namn – samma innehåll

Sen några år tillbaka arbetar vi med systemet Visual Arkiv för att digitalisera arkivens sökingångar, arkivförteckningarna. Förteckningarna har publicerats i tjänsten Visual Arkiv på nätet som tillhandahålls av Regionarkivet i Göteborg.

Från och med augusti har onlinetjänsten fått nytt namn och ny domänadress och numera finns samma uppgifter som tidigare på www.arkivinformation.se.

Men på sikt kommer vi att föra in alla arkivförteckningar i Nationell Arkivdatabas, NAD, som statliga Riksarkivet administrerar. NAD har sitt ursprung i ett kortregister med uppgifter om enskilda arkiv, som upprättades i mitten av 1900-talet. Men först nu kommer NAD att bli den nationella arkivdatabas som den utger sig för att vara, då vi på de mindre enskilda arkivinstitutionerna får möjlighet att lägga in uppgifter.