Ny inventering i kyrkorna

Linköpings stift har påbörjat en ny inventering för att kartlägga äldre böcker i kyrkorna. Genom att identifiera, dokumentera och göra skadebedömningar är syftet att kunna stödja församlingarna i att vårda och bevara kulturhistoriskt värdefulla böcker.

Inventerare är historikern Martin Kjellgren som idag besökt oss på arkivförbundet. Han har fått ta del av den inventering vi själva genomförde 2008 då vi letade efter enskilda arkivhandlingar i de östgötska kyrkorna. Sammanlagt inventerades då 113 kyrkor och i 28 % påträffades arkivmaterial och i över hälften av kyrkorna hittades trycksaker.

Eftersom projektpengarna tog slut så hann vår inventering aldrig bli klar och ett 40-tal kyrkor besöktes aldrig. Därför ser vi mycket positivt på att Martin Kjellgren nu fram till sommaren 2019 kommer att inventera och i de fall arkivhandlingar dyker upp kommer de att förmedlas till lämpligt arkiv.