Endast 12 socknar kvar

Efter att vi 2010 tog emot Länsförsäkringar Östgötas historiska arkiv påbörjade vi ett omfattande arbete med att göra det tillgängligt. Det handlar om att registrera försäkringsbrev från 1850-talet och framåt och göra dem sökbara efter gårdsnamn och försäkringstagare. Nu återstår endast 12 socknar av ungefär 150 efter att vi nu blivit klara med register för socknarna Björkeberg och Skeda i Linköpings kommun samt Västra Eneby i Kinda kommun. Från de tre socknarna ligger nu sammanlagt 5714 registrerade försäkringar sökbara på nätet (länk). Försäkringarna är ovärderliga källor till husens historia och vi är lyckligt lottande att f.d. Östgöta brandstodsbolag bevarat så stora mängder historiska handlingar. På bilden syns Malma Norrgård (länk) i Västra Eneby socken på en gåramålning från 1927 av Olle Olsson. Från Malma by finns 51 försäkringar.